ต้นจามจุรียักษ์ (ก้ามปู) จังหวัดกาญจนบุรี

ต้นจามจุรียักษ์ (ต้นก้ามปู)

ก้ามปูต้นแรกในประเทศไทยปลูกอยู่ภายในโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยบาทหลวงรอมิเอล ซึ่งเป็นนักบวชที่อยู่ในวัดอั...

Continue reading