พระราชวังทังลอง ความยิ่งใหญ่ที่สวยงาม

พระราชวังทังลอง .. ความยิ่งใหญ่ที่สวยงาม 

แม้จะเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มากแต่ ประเทศเวียดนาม ก็ทำให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความสวยงามของภูมิประเทศ และ...

Continue reading