ข้อมูลชนเผ่า ลาหู่ หรือ มูเซอ

ลาหู่ (LAHU) หรือ มูเซอ

ความเป็นมาของชาวลาหู่ หรือ มูเซอ ลาหู่ หรือ มูเซอ อาศัยอยู่ในประเทศจีนเมื่อถูกรุกรานจึงอพยพมาทางตอน...

Continue reading