ต้นจามจุรียักษ์ (ก้ามปู) จังหวัดกาญจนบุรี

ต้นจามจุรียักษ์ (ต้นก้ามปู)

ก้ามปูต้นแรกในประเทศไทยปลูกอยู่ภายในโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยบาทหลวงรอมิเอล ซึ่งเป็นนักบวชที่อยู่ในวัดอั...

Continue reading

สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี

เที่ยวเมืองกาญจนบุรี ข้ามสะพานแม่น้ำแคว

ผมว่าเมืองไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย และ ไปได้หลายจังหวัด ถ้าคุณเป็นคนชอบทะเล คุณสามาถไปได้ท...

Continue reading