31 C
Bangkok
วันพุธ, พฤศจิกายน 20, 2019
หน้าแรก Travel guides ข้อมูลชนเผ่า

ข้อมูลชนเผ่า

ไทลื้อ

ไทลื้อ หรือ คนลื้อ เป็นชาวไทยกลุ่มหนึ่ง มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแถบสิบสองปันนาของจีน ...

กะเหรี่ยง (KAREN) “ปกาเกอญอ”

ประวัติความเป็นมาของชาวกะเหรี่ยง ชาว กะเหรี่ยง เรียกตนเองว่า “ปกาเกอญอ” ซึ่งแปล...

คะฉิ่น (Kachins)

คะฉิ่น เรียกตนเองว่า “จิงปอ” หรือ “จิ่งเผาะ” อพยพจากรัฐฉาน ประเทศพม่า เฉพาะกลุ่ม...

ไทใหญ่

ประวัติความเป็นมาของชาวไทใหญ่ ชาว ไทใหญ่ เรียกตนเองว่า “ไต” พม่าเรียกว่า “ชาน” ...

เมี่ยน (Mien) หรือ เย้า (Yao)

ประวัติความเป็นมาของชาวเมี่ยนหรือเย้า ชาว เมี่ยน (เย้า) ถิ่นฐานเดิมอยู่ในประเทศ...

ลีซู (Lishu) หรือ ลีซอ

ประวัติความเป็นมาของชาวเผ่า ลีซู ลีซู หมายถึง ผู้ใฝ่รู้แห่งชีวิต เดิมอาศัยอยู่ท...

จีนยูนนาน (Chinese Yunnan) หรือ จีน...

ประวัติความเป็นมาของชาวจีนฮ่อ หรือ จีนยูนนาน ชาว จีนยูนนาน จากมณฑลยูนนานได้เดิน...

ปะหล่อง หรือ ดาราอั้ง

ประวัติความเป็นมาของชาวปะหล่อง ชาว ปะหล่อง นั้นเริ่มต้นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในประ...