นโยบายความเป็นส่วนตัว

ด้านล่างคือนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงสำหรับไซต์นี้ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 ตุลาคม 2010

ทางบริษัทเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การสำรองออนไลน์นั้น แสดงถึงความเชื่อถือที่คุณมีต่อบริษัท เราตระหนักถึงความเชื่อถือที่คุณมีให้ และขอรับรองความปลอดภัยและความมั่นใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่คุณกรอกไว้ กรุณาอ่านนโยบายนี้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเรา เมื่อเข้าไปยังระบบเว็บไซต์นี้ แสดงว่า คุณยอมรับแนวทางการปฏิบัติที่ทางบริษัทกำหนดไว้

ข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ 

โดยทั่วไปเราจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณกรอกไว้บนเว็บไซต์ หรืออาจมีการส่งข้อมูลให้เราด้วยวิธีอื่น สิ่งนี้รวมถึงข้อมูลที่ใช้สำหรับระบุตัวคุณ (“ข้อมูลส่วนตัว”) ประกอบด้วยชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์และที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรสาร และข้อมูลการชำระเงิน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อผู้ถือบัตร และวันที่หมดอายุ) เราอาจมีการเรียกขอข้อมูลเกี่ยวกับประเภทห้องที่คุณชื่นชอบ และโปรแกรมสมาชิกสายการบินและบริษัทเช่ารถที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลแก่เราได้ แต่อย่างไรก็ตาม เรายังต้องการข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณเพื่อใช้ในการสำรองการเดินทาง เมื่อคุณร่วมตอบแบบสอบถาม การประกวด หรือ จับรางวัล ส่งคำถาม หรือแนะนำรายการใดๆบนเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลผู้ร่วมเดินทาง เมื่อคุณทำการสำรองสำหรับผู้อื่นผ่านเว็บไซต์นี้ เราอาจขอข้อมูลส่วนตัวและประเภทการเดินทางเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว คุณสามารถขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวก่อนที่ให้ข้อมูลแก่เรา เนื่องจากการดูหรือเปลี่ยนข้อมูลใดๆ จะสามารถทำผ่านชื่อคุณเท่านั้น

ข้อมูลจากแหล่งอื่น เราอาจมีการขอข้อมูลส่วนตัวและทั่วไปของคุณจากบริษัทคู่ค้าอื่นๆเป็นระยะ และบันทึกเข้าไว้ในฐานข้อมูลของเรา ตัวอย่างข้อมูลที่เราอาจได้รับ: ที่อยู่นำส่ง ประวัติการสั่งซื้อ และรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนคนในครอบครัว

ข้อมูลอัตโนมัติ เราจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเข้าไปยังเว็บไซต์นี้ ตัวอย่างเช่น เราจะเก็บรวบรวมที่อยู่ IP ของคุณ ซอฟต์แวร์เว็บเบราว์เซอร์ (เช่น Firefox, Safari หรือ Internet Explorer) และเว็บไซต์อ้างอิงอื่นๆ นอกจากนี้ เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณ เช่นการดูรายละเอียดและการสำรองการท่องเที่ยวต่างๆ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้โดยอัตโนมัติจะรวมถึงการช่วยกำหนดรูปแบบการใช้งานของคุณเอง และยับยั้งไม่ให้เกิดหลอกลวงขึ้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Cookies และเทคโนโลยีอื่น ๆ

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร 

เราจะใช้ข้อมูลการชำระเงิน (เช่น ชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตรเครดิต และวันที่หมดอายุ) เพื่อทำการจองทริปที่คุณเลือกไว้จากเว็บของเรา เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปต่อไปนี้ เพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์บริการที่คุณต้องการ; เพื่อยืนยันและปรับปรุงข้อมูลการเดินทางของคุณ; เพื่อจัดการการจองของคุณ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการชำระเงินและแจ้งเตือนการเดินทาง; เพื่อติดต่อโดยทั่วไปกับคุณ; เพื่อตอบคำถามและข้อเสนอแนะของคุณ; เพื่อประเมินความสนใจและพัฒนาสินค้า บริการและเว็บไซต์; เพื่อแจ้งเตือนข้อเสนอพิเศษและสินค้าหรือบริการที่คุณอาจจะสนใจ; เพื่อการปรับปรุงประสบการณ์เฉพาะบุคคลของคุณในการใช้งานเว็บไซต์นี้; เพื่อมอบรางวัลตอบแทนแก่คุณตามโครงการมอบรางวัลและการรับรู้ที่คุณเข้าร่วม; เพื่อร้องขอข้อมูลจากคุณ ซึ่งรวมถึงการทำแบบสอบถาม; เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง เรียกเก็บค่าธรรมเนียม และระบุปัญหา; เพื่อป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการกระทำที่ห้ามที่อาจเกิดขึ้น; เพื่อบังคับใช้ ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้ ของเรา; และเพื่อการอื่นๆ ที่แจ้ง ณ ที่เก็บข้อมูล

การสื่อสารทางอีเมล เราต้องการให้คุณสามารถรับผลประโยชน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้อย่างง่ายดายจากเว็บไซต์นี้ โดยการส่งอีเมลเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่คุณสนใจ เราเชื่อว่า ข้อมูลต่างๆที่เราส่งให้ จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ รวมถึงข้อเสนอพิเศษต่างๆ คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อเสนอทางอีเมล

โปรดตรวจสอบ ตัวเลือกเกี่ยวกับการเก็บและใช้งานข้อมูลของคุณ ด้านล่าง

ใครที่จะได้รับข้อมูลนี้ 

เว็บไซต์นี้อาจมีการส่งข้อมูลของคุณไปยังที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 • ผู้ให้บริการ อาทิโรงแรม สายการบิน บริษัทเช่ารถ และผู้ให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งตอบสนองการจองเพื่อการเดินทางของคุณได้อย่างครบครัน การบริการทั้งหมดจากผู้ให้บริการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเว็บ เราจะไม่มีการส่งอีเมลของคุณไปยังคู่ค้า นอกเสียจากเพื่อการจองที่คุณทำผ่านเว็บไซต์นี้ และมีข้อกำหนดบังคับเกี่ยวการนำไปใช้ เราไม่มีการควบคุมบริษัทคู่ค้าในการนำข้อมูลของคุณไปใช้ ดังนั้น เราขอขอแนะนำให้คุณดูรายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทท่องเที่ยวที่คุณทำการจองผ่านเว็บไซตเหล่า์นี้ บริษัทต่างๆเหล่านี้ อาจติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวคุณ อำนวยความสะดวกในการจองเพื่อการเดินทางของคุณ หรือตอบบทวิจารณ์ที่คุณอาจจะส่งไป
 • บริษัทคู่ค้า ซึ่งนำเสนอบริการหรือฟังค์ชั่นต่างๆแทนเรา รวมถึงการดำเนินการผ่านบัตรเครดิต ธุรกรรม ลูกค้าสัมพันธ์ การตลาด แบบสอบถาม หรือการจับรางวัล และการป้องกันการทุจริต เราอาจมอบอำนาจให้บริษัทคู่ค้าเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลแทน รวมถึงในการดูแลเว็บไซต์ หรือทำโฆษณาออนไลน์ตามที่คุณต้องการ บริษัทคู่ค้าจะสามารถเข้าถึงและอาจเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อดำเนินการต่างๆตามกำหนด และจะไม่ได้รับการอนุญาตในการเผยแพร่ข้อมูลไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึงยังดำเนินการตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเหมือนที่ทางบริษัทกำหนดไว้
 • บริษัทคู่ค้า ที่อาจมีการนำเสนอสินค้าหรือการบริการร่วมกัน หรือผู้ที่นำเสนอสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถทราบได้หากมีบริษัทคู่ค้าเข้าร่วมในสินค้าหรือบริการที่คุณต้องการ จากชื่อที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ ทั้งร่วมกับบริษัทหรือเพียงรายเดียว หากคุณเลือกที่จะเข้ารับการบริการบางประเภท เราอาจมีการส่งข้อมูลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทคู่ค้า ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบริษัทคู่ค้าได้
 • บริษัทในเครือและเว็บไซต์อ้างอิงอื่น ๆ บริษัทในเครือหมายถึงเว็บไซต์ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดำเนินกิจการโดย IAN แต่ใช้ความสามารถในการจองของ IAN เพื่อดำเนินการจองการเดินทาง อาจมีการแสดงชื่อ IAN ในเว็บไซต์ของบริษัทในเครือหรือไม่ก็ได้ คุณอาจเข้าระบบที่ดำเนินการโดย IAN ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทสาขาของเรา หากคุณได้รับการแนะนำเว็บไซต์จากบริษัทในเครือ หรือเว็บไซต์อื่น (เช่น ผ่านลิงค์ที่คุณคลิกจากไซต์อื่นและส่งคุณมายังไซต์นี้) เราอาจต้องมีการส่งข้อมูลของคุณไปยังเว็บไซต์นั้นๆ เราไม่ได้กำหนดข้อห้ามในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทในเครือหรือเว็บไซต์อื่นและเราสนับสนุนให้คุณตรวจทานนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามที่นำคุณมาที่นี่
 • บริษัทภายในองค์กรเดียวกัน เราอาจมีการส่งข้อมูลของคุณไปยังบริษัทแม่ของเรา รวมถึงบริษัทในองค์กรเดียวกัน รวมถึง Hotwire, TripAdvisor, Expedia และ hotels.com ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถนำเสนอสินค้าและบริการแก่คุณ ที่อาจเป็นที่สนใจของคุณ ในกรณีที่ทางบริษัทแม่และบริษัทภายในองค์กรเดียวกันมีการใช้ข้อมูลของคุณ จะปฏิบัติตามกฏข้อบังคับเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และยังใช้ข้อกำหนดทางกฏหมายเดียวกันเกี่ยวกับการสื่อสาร อย่างน้อย คุณสามารถเลือกที่ไม่รับอีเมลที่ทางบริษัทส่งให้ได้

และเรายังอาจส่งข้อมูลนี้ไปยัง:

 • ตามหมายศาล หรือสำหรับการดำเนินการทางกฏหมาย เพื่อดำเนินการตามข้อบังคับ หรืออื่นๆที่กำหนดโดยกฏหมาย โดยทางบริษัทจะสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง
 • หากทางบริษัทเห็นว่า เหมาะสมที่จะทำการตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการใดๆ หากมีการละเมิดกฏหมาย เพื่อป้องกันทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัทและเว็บไซต์ ลูกค้า หรืออื่นๆ รวมถึงการกระทำใดๆที่ละเมิดข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้และอื่น ๆ
 • การดำเนินการเกี่ยวกับองค์กร เช่น การร่วมทุน หรือการจำหน่ายทรัพย์สิน หรืออื่นๆ

นอกจากข้อที่แสดงไว้เบื้องต้น คุณจะได้รับแจ้งหากมีการส่งข้อมูลของคุณต่อไปยังบริษัทคู่ค้าอื่นๆ และสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้มีการส่งข้อมูลของคุณได้ เรายังมีการส่งข้อมูลโดยทั่วไป รวมถึงผู้ให้โฆษณาและผู้ลงทุน ตัวอย่างเช่น เราอาจแจ้งผู้ลงโฆษณาถึงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือโรงแรมที่ได้รับความนิยมสูงสุด ข้อมูลนี้ไม่มีข้อมูลส่วนตัวใดๆ และนำไปใช้เพื่อพัฒนาเนื้อหาและการบริการซึ่งเราหวังว่าจะตรงกับความสนใจของคุณ

ข้อเลือกสำหรับคุณเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล 

 • ดังกล่าวไว้ข้างต้น คุณสามารถเลือกที่จะไม่กรอกข้อมูลดังกล่าว นอกจากใช้สำหรับการจองหรือรับข้อเสนอพิเศษจากเว็บไซต์
 • คุณอาจสามารถลงทะเบียนรับจดหมายข่าวสารเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษ หากคุณเลือกลงทะเบียน คุณยังสามารถที่จะยกเลิกการลงทะเบียนได้ทุกเวลา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อมูลอื่นๆ เช่นการบริการ การจัดการ และแบบสอบถามไปยังคุณ โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
 • คุณสามารถกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือไว้ในเว็บไซต์ เพื่อรับข้อความเกี่ยวกับเที่ยวบินในแต่ละวัน คุณสามารถยกเลิกการเตือนเหล่านี้ได้ตลอดเวลา
 • ปุ่มให้ความช่วยเหลือบนแถบเครื่องมือ จะแจ้งคุณเกี่ยวกับการป้องกันเบราว์เซอร์ในการใช้ cookies ใหม่ ทำอย่างไรให้เบราว์เซอร์แจ้งคุณเมื่อมีการรับ cookies ใหม่ หรือทำอย่างไรในการยกเลิกใช้ cookies หากคุณยกเลิกการใช้ cookies จากเว็บไซต์นี้ คุณจะไม่สามารถเข้าระบบของเราได้

Cookies และเทคโนโลยีอื่น ๆ 

Cookie คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กซึ่งเก็บอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ (ในกรณีที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณอนุญาตให้บันทึก) เว็บไซต์นี้ใช้ cookies สำหรับจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อช่วยเราในการจัดเก็บและจำข้อกำหนดใดๆที่อาจมีการตั้งไว้เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณลงทะเบียนเข้าเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้ cookies ในการจดจำข้อมูลการลงทะเบียน เพื่อคุณจะได้ไม่ต้องทำการใส่ทุกครั้งที่คุณเข้ามา นอกจากนี้เราอาจบันทึกรหัสผ่านของคุณไว้ใน cookie หากคุณทำเครื่องหมายในกล่อง “ลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติในครั้งถัดไป” จะมีการถอดรหัสหมายเลขสมาชิก รหัสผ่าน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับบัญชี ที่มีการจัดเก็บไว้ใน cookies นอกเสียจากว่าคุณมีการลงทะเบียนไว้กับเรา cookies จะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนตัว
 • เพื่อช่วยเราในการปรับปรุงเนื้อหาและการโฆษณาที่จัดสรรไว้ให้คุณในเว็บไซต์ รวมถึงไซต์อื่นๆในอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้าไปยังเว็บไซต์ของเรา cookies จะมีการติดตั้งโดยอัตโนมัติ โดยผู้ให้บริการของเรา หรือบริษัทคู่ค้าของเรา เพื่อจดจำเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ และแสดงข้อมูลรวมถึงการโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของคุณ ดู การแสดงโฆษณา/ข้อเลือกของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาออนไลน์และข้อเลือกของคุณ
 • เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของฟังค์ชั่นการทำงานบนเว็บไซต์และข้อเสนอ การโฆษณา และการสื่อสารทางอีเมล (โดยวัดจากอีเมลที่คุณเปิดและตอบรับ)

ปุ่มให้ความช่วยเหลือบนแถบเครื่องมือ จะแจ้งคุณเกี่ยวกับการป้องกันเบราว์เซอร์ในการใช้ cookies ใหม่ ทำอย่างไรให้เบราว์เซอร์แจ้งคุณเมื่อมีการรับ cookies ใหม่ หรือทำอย่างไรในการยกเลิกใช้ cookies หากคุณยกเลิกการใช้ cookies จากเว็บไซต์นี้ คุณจะไม่สามารถเข้าใช้เครื่องมือต่างๆจากระบบของเราได้

นอกเหนือจาก cookies ที่กล่าวไปแล้วเรายังใช้งาน Local Shared Objects หรือเรียกอีกชื่อว่า “flash cookies” บนเว็บไซต์ของเราอีกด้วย เพื่อปรับปรุงและรองรับการใช้ได้อย่างดีขึ้น ตัวอย่างเช่น ใช้ในการจัดเก็บการติดตั้งของคุณ เช่น การเปิดปิดเสียง และเนื้อหาเคลื่อนไหวอื่นๆในเว็บไซต์ Local Shared Objects นั้น เหมือนกับ cookies แต่สามารถจัดเก็บข้อมูลที่ซับซ้อนได้มากกว่าเพียงข้อความ โดยตัวระบบเอง จะไม่สามารถดำเนินการใดๆต่อข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เหมือน cookies อื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณกรอกไว้ในเว็บไซต์ และไม่สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์อื่น ๆ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ flash cookies หรือจะยกเลิกอย่างไร ให้คลิกที่นี่: http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html.

เว็บไซต์นี้อาจมีการใช้ Web beacons (หรือที่เรียกกันว่า clear gifs, pixel tags หรือ Web bugs) ซึ่งเป็นรูปกราฟฟิกขนาดเล็กพร้อมหมายเลขระบุ เช่นเดียวกับ cookies ที่สามารถกำหนดไว้ในโค้ดของเว็บได้ เราใช้ Web beacons เพื่อตรวจเช็กการเข้าชมของผู้ใช้จากหน้าใดๆภายในเว็บไซต์ของเราไปยังหน้าอื่นๆ ในการสื่อสารกับ cookies เพื่อทราบว่าคุณมีการเข้ามาในเว็บจากโฆษณาที่แสดงออนไลน์หรือไม่ และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เรายังอาจอนุญาตให้ผู้ให้บริการของเราใช้ Web beacons เพื่อช่วยในการตรวจนับจำนวนอีเมลที่ได้รับการอ่านและตรวจสอบการเข้าชมและการดำเนินการใดๆบนเว็บไซต์ ช่วยให้เราสามารถวัดประสิทธิภาพของเนื้อหาและข้อเสนออื่น ๆ บนเว็บไซต์ได้

แสดงโฆษณาที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ / ข้อเลือกสำหรับคุณ 

เว็บไซต์นี้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้บริการโฆษณาแก่คุณ IAN ได้รับมอบหมายในการให้บริการเกี่ยวกับเนื้อหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จะทำผ่าน cookies และเทคโนโลยีอื่นๆ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาของคุณ เช่น การค้นหาเกี่ยวกับเที่ยวบินหรือโรงแรม เราใช้ข้อมูลนี้ ร่วมกับข้อมูลอื่นที่ได้รับจากคุณ เพื่อให้บริการแก่คุณทางเว็บไซต์ หรือผ่านโฆษณาออนไลน์อื่นๆที่ตรงกับความสนใจของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณค้นหาโรงแรมในฟลอริดา คุณอาจเห็นโฆษณาเกี่ยวกับแพคเกจการท่องเที่ยวในฟลอริดาจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นๆที่คุณเข้าไป

เราจะไม่มีการรวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้เกี่ยวกับการค้นหาด้านท่องเที่ยวของคุณบนเว็บไซต์นี้ เข้ากับข้อมูลส่วนตัว (เช่น อีเมล) เพื่อเสริมบริการโฆษณาแก่คุณผ่านเว็บไซต์อื่นๆ เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทคู่ค้า แม้ว่าบริษัทเหล่านั้นสามารถให้บริการโฆษณาแก่คุณได้ คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการโฆษณาจากเว็บไซต์อื่นๆ ขึ้นอยู่กับการค้นหาของคุณบนเว็บไซต์นี้ โดยคลิกที่นี่ โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะไม่รับโฆษณาเฉพาะบุคคล คุณจะยังคงเห็นโฆษณาออนไลน์อยู่เช่นเดิม แต่จะเป็นโฆษณาทั่วไปที่อาจไม่เกี่ยวกับความสนใจของคุณ

จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยบริษัทคู่ค้าและผู้ให้โฆษณาบนเครือข่าย เพื่อบริการโฆษณาแก่คุณ โฆษณาที่เห็นบนเว็บไซต์นี้ จะบริการโดยเราหรือผู้ให้บริการ แต่เราอาจอนุญาตให้บริษัทคู่ค้าเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการออนไลน์ของคุณผ่าน cookies และเทคโนโลยีอื่นๆ บริษัทคู่ค้าในที่นี้ หมายถึง (1) บริษัทที่เก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อคุณดูหรือดำเนินการใดๆต่อโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา และ (2) ผู้ให้โฆษณาบนเครือข่าย ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของคุณ เมื่อคุณดูหรือดำเนินการใดๆต่อโฆษณาที่อยู่บนเว็บไซต์ต่างในอินเตอร์เน็ต ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมโดยบริษัทคู่ค้านี้ จะใช้ในการค้นหาคุณลักษณะของคุณ ความสนใจ หรือความชื่นชอบ และแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของคุณ ทางบริษัทไม่อนุญาตให้บริษัทคู่ค้าเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ (เช่น อีเมล) หรือจะไม่มีการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังบริษัทคู่ค้า

ทางบริษัทจะไม่สามารถควบคุมผ่าน cookies หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ทางบริษัทคู่ค้าอาจใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของคุณ และการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการระบุไว้ในนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทบางบริษัทเป็นสมาชิกของ Network Advertising Initiative ซึ่งนำเสนอที่ตั้งเพื่อแสดงโฆษณาจากบริษัทที่เป็นสมาชิกด้วยกัน

จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยบริษัทที่ใช้การแลกเปลี่ยน cookie เพื่อบริการโฆษณาแก่คุณ เช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆที่ดำเนินการออนไลน์ IAN จะใช้การแลกเปลี่ยน cookie ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ของคุณ ผ่านcookies และเทคโนโลยีอื่นๆ รวมถึงแบ่งออกเป็นหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ (เช่นการท่องเที่ยว) หัวข้อที่น่าสนใจต่างๆนี้ จะมีการใช้ร่วมกับบริษัทคู่ค้า รวมถึงผู้ให้บริการโฆษณาและเครือข่าย เพื่อให้สามารถตกแต่งโฆษณาได้ตามความสนใจ ทางบริษัทไม่อนุญาตให้บริษัทคู่ค้าเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ (เช่น อีเมล) หรือจะไม่มีการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังบริษัทคู่ค้า

เราจะป้องกันข้อมูลนี้อย่างไร 

เราต้องการให้คุณมีความมั่นใจในการใช้เว็บไซต์นี้ เพื่อทำการสำรองทริป และเรารับรองความปลอดภัยของข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ ไม่มีเว็บไซต์ใดๆที่สามารถรับประกันความปลอดภัย ทางบริษัทจึงมีการปรับปรุงระบบการจัดการ ระบบทางเทคนิค รวมถึงกระบวนการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันและรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณ ตัวอย่างเช่น เฉพาะพนักงานที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว และทำไดเฉพาะ้ฟังก์ชันทางธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น นอกจากนี้ เราใช้ีการเข้ารหัสตอนส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณระหว่างระบบของคุณกับระบบของเรา และเรามีการติดตั้งไฟร์วอลล์และระบบป้องกันเพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าใช้ข้อมูลของคุณ

ลิงก์ภายนอก 

หากมีการลิงค์คุณเข้าไปยังเว็บไซต์อื่นจากเว็บนี้ จะไม่อยู่ภายใต้กฏข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ขอแนะนำให้ตรวจเช็กข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการในการเก็บรวบรวม ใช้ และส่งข้อมูล

เข้าชมเว็บไซต์จากประเทศอื่นนอกสหรัฐอเมริกา 

หากคุณเข้าเว็บไซต์นี้จากประเทศอื่นนอกสหรัฐอเมริกา ข้อมูลของคุณอาจมีการโอน จัดเก็บและดำเนินการถายในสหรัฐอเมริกา ที่ซึ่งระบบของเราติดตั้งอยู่ และเป็นที่ฐานข้อมูลศูนย์กลางของเรา การป้องกันข้อมูลและกฏหมายอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ อาจไม่สอดคล้องกับประเทศของคุณ แต่ขอให้มั่นใจได้ว่า ทางบริษัทจะรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณเต็มที่ ในการใช้บริการของเรา คุณได้เข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า อาจมีการโอนข้อมูลของคุณไปยังบริษัทในเครือและบริษัทคู่ค้าของเรา ตามที่มีระบุไว้ในนโยบายนี้

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

เราอาจมีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวในอนาคต หากคุณมีการลงทะเบียนเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์ของเรา คุณจะได้รับแจ้งหากมีเอกสารเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัทจะส่งทางอีเมลตามที่ได้รับจากคุณ หรือมีการแจ้งไว้ในเว็บไซต์

คุณจะติดต่อเราได้อย่างไร 

หากคุณมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว (หรือแผนการท่องเที่ยวของคุณ หรือการสั่งซื้อ) กรุณาส่งอีเมลไปยัฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ได้ที่ [email protected]