ประวัติความเป็นมา

ปี 2527 ชาวปะหล่อง กลุ่มหนึ่ง ได้อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าให้อาศัยบริเวณบ้านนอแล ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้กับพื้นที่รับผิดชอบของ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ชาวเขาเผ่าดาราอั้ง หรือ ปะหล่อง

ภาษา

ชาวปะหล่อง มีภาษาพูดเป็นของตนเอง จัดอยู่ในกลุ่มภาษาปะหล่อง-วะ แต่โดยทั่วไปชาวปะหล่องสามารถพูดภาษาฉานและไทใหญ่ ในการติดต่อกับคนต่างเผ่าได้

ลักษณะบ้านเรือน

ชาวปะหล่อง จะปลูกบ้านแบบยกพื้น ความสูงประมาณ 1-3 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความลาดชันของไหล่เขา ก่อสร้างด้วย เสาไม้ พื้นและฝาใช้ฟากไม้ไผ่หลังคามุงหญ้าคา มีห้องนอน มีเตาไฟอยู่กลางห้อง และหิ้งพระ

การแต่งกาย

ผู้หญิง สวมเสื้อสีดำ น้ำเงิน หรือเขียว เอวลอย ผ่าหน้า แขนกระบอก ตกแต่งด้วยแถบผ้าสีแดงประดับเสื้อผ้าด้วยลูกปัดหลากสี ผ้าซิ่นสีแดงสลับลายริ้วขาวเล็ก ๆ ขวางลำตัว ยาวกรอมเท้า โพกศีรษะด้วยผ้าผืนยาว ปัจจุบันนิยมใช้ผ้าขนหนู ลักษณะที่โดดเด่น คือ การสวมเอวด้วยวงหวาย บางคนก็ใช้โลหะสีเงินตัดเป็นแถบยาวตอกลาย แล้วขดเป็นวง สวมใส่ปนกัน เรียกว่า “หน่องว่อง” ปัจจุบันพบเพียงนุ่งกางเกงสะดอสีน้ำเงิน สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว หรือสีสดใส โพกศรีษะด้วยผ้าขาว ลักษณะที่โดดเด่น ได้แก่ การแกะฟัน และฝังด้วยทองหรือพลอยสีต่าง

ชาวเขาเผ่าดาราอั้ง หรือ ปะหล่อง

วัฒนธรรม และประเพณี

พิธีแต่งงาน  

ชาวปะหล่อง ไม่นิยมแต่งานกับคนต่างเผ่า หนุ่มสาวจะพบกันในช่วงเทศกาล หรือพิธีทำบุญ  ชายหนุ่มจะเกี้ยวพาราสีหญิงสาวด้วยการ เป่าปี่ (เว่อ) หรือ ดีดซึง (ติ๊ง) พิธีแต่งงานจะมีการเลี้ยงผีเรือนผีปู่ ย่า ตา ยาย ในวันมัดมือและหลังจากนั้น ก็จะพากันไป ทำบุญที่วัดตามพิธีกรรมทางศาสนา

ประเพณีทำบุญ

ชาวบ้านจะพากันไปทำบุญตักบาตรที่วัด และเฉลิมฉลองเมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันอาสาหบูชา วันวิสาขบูชา วันปีใหม่ และวันสงกรานต์ ซึ่งนอกจากตักบาตรด้วยข้าว อาหาร ดอกไม้ใส่ขันดอก แล้วยังมีการฟ้อนรำ ร้องเพลง บรรเลงฆ้อง กลอง ฉิ่งฉาบ ทั้งที่วัดและลานหมู่บ้านด้วย

พ่อแม่ ชาวปะหล่อง ยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติเช่นเดียวกับชาวพุทธโดยทั่วไป คือ การสนับสนุนให้ลูกชายบวชเณรเพื่อเล่าเรียนธรรมะ และบวชพระ เพื่อแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บิดามารดา

ชาวเขาเผ่าดาราอั้ง หรือ ปะหล่อง ชาวเขาเผ่าดาราอั้ง หรือ ปะหล่อง

ศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรม

ชาวปะหล่อง มีความเชื่อเรื่องวิญญาณ ควบคู่ไปกับการนับถือศาสนาพุทธ ชาวปะหล่อง ได้ชื่อว่า เป็นกลุ่มที่ยึดถือ คติธรรม คำสอนของพระพุทะเจ้าอย่างเคร่งครัด วิถีชีวิตชาวบ้านอยู่กันอย่างสุขธรรม ปราศจากอบายมุข มีประเพณีพื้นบ้านที่เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนา อย่างแน่นแฟ้นทุกหมู่บ้านจะมีวัดเป็นศูนย์กลาง

การรักษาอาการเจ็บป่วย

ในหมู่บ้านจะมี “สล่า” ซึ่งเป็นผู้มีความรู้เรื่องการรักษาอาการจ็บป่วยแบบพื้นบ้าน โดยการทำพิธีเซ่นสรวงบูชา การใช้ยาสมุนไพร การทำนายทายทักเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ เป็นผู้ตั้งชื่อเด็กเกิดใหม่เพื่อความเป็นมงคล และทำหน้าที่ปลุกเสกเครื่องลางของขลังเป่ามนต์คาถาเพื่อให้ได้ผลทางการป้องกันตัว หรือทำเสน่ห์มหานิยมด้วย

ชาวเขาเผ่าดาราอั้ง หรือ ปะหล่อง

ชนเผ่าปะหล่องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการหลวง ได้แก่


ขอขอบคุณ

ข้อมูลและภาพประกอบจาก thairoyalprojectour

แสดงความเห็นบทความนี้

comments

Load More Related Articles
Load More By คนเดินทาง
 • ชาวไทลื้อ

  ไทลื้อ

  ไทลื้อ หรือ คนลื้อ เป็นชาวไทยกลุ่มหนึ่ง มีถิ่นฐานเดิมอย … …
 • ข้อมูลเผ่ากะเหรี่ยง

  กะเหรี่ยง (KAREN) “ปกาเกอญอ”

  สารบัญประวัติความเป็นมาของชาวกะเหรี่ยงภาษาลักษณะบ้านเรื … …
 • ข้อมูลเผ่าคะฉิ่น

  คะฉิ่น (Kachins)

  สารบัญลักษณะบ้านเรือนการแต่งกายวัฒนธรรมประเพณีการแต่งงา … …
 • ข้อมูลเผ่าไทใหญ่

  ไทใหญ่

  สารบัญประวัติความเป็นมาของชาวไทใหญ่ภาษาของชาวไทใหญ่ลักษ … …
 • ข้อมูลเผ่าเมี่ยนหรือเย้า

  เมี่ยน (Mien) หรือ เย้า (Yao)

  สารบัญประวัติความเป็นมาของชาวเมี่ยนหรือเย้าภาษาลักษณะบ้ … …
 • ชาวเขาเผ่าลีซู หรือ ลีซอ

  ลีซู (Lishu) หรือ ลีซอ

  สารบัญประวัติความเป็นมาของชาวเผ่าลีซอภาษาลักษณะบ้านเรือ … …
Load More In ข้อมูลชนเผ่า